karnawałowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tu wybucha u Hugo wspaniały wywód o śmiechu średniowiecza. Nawet tarcze herbowe poeta wykłada w duchu groteski: To ona tymczasem wypełnia sobą herby i na herbowej tarczy rycerzy rysuje symboliczne hieroglify feudalizmu. (276) Z obyczajów przedostaje się do praw, swoją karnawałowością i rubasznością przenika całe średniowiecze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żmigrodzka, Maria (red.) 1981. Problemy polskiego romantyzmu. Ser. trzecia. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.