karno-represyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W rezultacie przeprowadzonej kontroli finansowej mogą być podejmowane również czynności pokontrolne, będące formą reakcji kierownictwa w stosunku do działalności poszczególnych pracowników jednostki kontrolowanej. Czynności te mogą mieć charakter: 1) karno-represyjny, 2) nagradzający, wyróżniający. Jeżeli w toku kontroli zostaną stwierdzone ujemne odchylenia od stanu obowiązującego, wówczas — niezależnie od usunięcia obiektywnych przyczyn tych odchyleń i naprawienia ich skutków — mogą być zastosowane określone sankcje służbowe, dyscyplinarne, karne itp. w stosunku do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurowski, Leon, Sochacka-Krysiakowa, Hanna 1971. Kontrola finansowa, wyd. 2 przejrz., Warszawa ¨PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.