kartezjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciało; najchętniej wogóle by się go pozbyli i nie uznawali za istotny składnik tej całości, jaką jest człowiek. Dlatego od orfizmu i Platona poprzez całą tradycję neoplatonizmu i augustynizmu średniowiecznego czy nowożytnego, zabarwionego kartezjanizmem powtarza się ustawicznie ten motyw ciała jako więzienia, ciała jako niepotrzebnego dodatku, obciążającego i wiążącego tylko naszą duszę, która wyrywa się do czysto duchowego, właściwego dla człowieka bytowania. Człowiek to wiaściwie anioł złączony w całość z ciałem-zwierzęciem; złączony zresztą nie wiadomo dlaczego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.