kartkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skoro mobilizacja normalna była niemożliwa bo musiała nastąpić po faktach a więc za późno, należało ją przeprowadzić kartkowo czy w jakikolwiek inny sposób byle tylko armia nasza była już na stopie wojennj w momencie kiedy Niemcy uderzyli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.