kartograficznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 116 Por. ostatnio: A. V. Arcichovskij, Osnovnye voprosy archeologii Moskvy MI A 1947 r., Nr 7, str. 13’, O. N. Bader, Materiały k archeologićeskoj kartę Moskvy i ee okrestnostej, tamże, str. 158. Moskva znajdowała się jednak już na krawędzi osadnictwa słowiańskiego (ibid. str. 159). Por. P. N. T r e t j a k o v, Vostocnoslaujanskie plemena, Moskwa—Leningrad 1948, str. 130. Kartograficznie zasięg obszaru słowiańskiego w poszczególnych okresach starał się przedstawić K. Jażdżewski, Atlas do pradziejów Słowian...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.