kartograficzno-geograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Metoda kartograficzno-geograficzna ma w folklorystyce (a przynajmniej w jej niektórych kierunkach, zwłaszcza zaś w tzw. szkole fińskiej)1 tradycję i rangę niewiele mniejszą niż mapowanie zasięgów faktów językowych w dialektologii. Również blisko związana z obiema dyscyplinami etnografia operu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo