kartograficzno-topograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szaty roślinnej okolic Będzina w holocenie. W tym zakresie konieczne są studia z udziałem metod palynologicznych i dendrochronologicznych. Niezwykle cenny może być także archiwalny materiał kartograficzny. Dzisiejsze komputerowe techniki cyfrowe mogą sprawić, że mapy historyczne, które spełniały niegdyś rolę ilustracyjną i informacyjną, staną się rzetelnym źródłem analiz porównawczych. Podobnie rzecz tyczy się odtwarzania przebiegu sieci rzecznej Będzina. Historyczne opracowania kartograficzno-topograficzne, fotograficzne, archiwalne teksty pisane czy wywiady powinny znaleźć uzupełnienie ze strony prac opartych na metodach paleogeograficznych, (wiercenia i szczegółowe datowania). Wyniki tych rekonstrukcji mogą okazać się kluczowe dla stworzenia krajobrazowej warstwy naturalnego pokrycia terenu, które to przypisane do określonej epoki historycznej dadzą tło do rozważań kulturowych (nakładanie kolejnych warstw antropogenicznych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo