kartoteka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stytut przesłał 35.000 tomów dla niemieckich kulturalnych placówek zagranicznych. Archiwum opracowuje materjał z 1100 czasopism, z tego 600 niemieckich z zagranicy; w kartotece Instytutu zamieszczonych jest około 26.000 niemieckich to¬ warzystw i organizacyj zagranicznych; archiwum Instytutu posiada około 14.500 druków, statutów, sprawozdań i t. p., do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.