kasowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z jednej strony następuje stałe i systematyczne obniżenie uposażeń pracowników poniżej wszelkich możliwości bytowania oraz kasowanie etatów poniżej najniezbędniejszych potrzeb, z drugiej zaś strony, przez nakładanie nowych zadań na gminy lub przez rozszerzanie działalności zadań już istniejących, pracownicy gminni zostali do tego stopnia przeciążeni pracą, że zmuszeni są pracować po 14—16 godzin na dobę i — mimo tego — nie są w stanie podołać pracy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.