kaszubsko-bułgarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ewa Jakus-Borkowa, Imię Ewa w polskim nazewnictwie ... 135 Zofia Kaleta, Nazwisko w kulturze polskiej: powstanie pojęcia i funkcji nośnika wartości 145 Małgorzata Korytkowska, O gramatykalizacji kategorii partytywności (paralela rozwojowa kaszubsko-bułgarska) 159 Bogusław K r ej a, Nazwiska na -( )ga itp. a problem tzw. nazwisk dopełniaczowych 167...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popowska-Taborska, Hanna, Duma, Jerzy (red.) 1997. Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.