katakumbowo-chrześcijański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Toteż w drugim tomie powieści perypetie Winicjusza i Ligii wkomponowane zostały w skontrastowany obraz dwóch światów; „cezariańsko-pogańskiego” i „katakumbowo-chrześcijańskiego”18, związki zaś tych kultur przebiegały w postaci swoistej funkcji: dekadencji Romy cezarów towarzyszyło wzrastanie „siejby” Piotrowej. Z wątkiem prywatnych losów głównych bohaterów i motywem błogosławieństwa, udzielonego ich miłości przez Piotra Apostoła, przeplatały się, kreślone z plastyczną maestrią, obrazy „pływającej” uczty na stawie Agryppy oraz orszaku Nerona, wyruszającego do Ancjum. I wtedy dochodzi do kulminacyjnego zderzenia obu warstw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Święto­sławska, Teresa 1997. Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo