kation-tlen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) CO. Przekonywającym dowodem oddziaływania kationu z tlenem są widma podczerwieni stałych kompleksów Li+, Na+, K+ i Mg2+ z amidami [9^3. w obszarze niskich częstości występują pasma pochodzące od antysymetrycznych drgań rozciągających kation-tlen w wielościanach tworzących wokół kationu przez molekuły amidu /dla soli Li ok. ^00 cm /. Pasma o podobnych częstościach obserwuje się także w widmach roztworów soli litu w amidach £89,913 . Drga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bukowska, Jolanta 1986. Spektroskopia oscylacyjna roztworów amidowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.