kationitowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) trach pośpiesznych ciśnieniowych, złoże kationitowe może być przed płukaniem wzruszane odwrotnym strumieniem wody lub za pomocą sprężonego powietrza. Czas wszystkich czynności związanych z regeneracją złoża kationitowego wynosi przeciętnie 1,5—2 godzin; z tego 10—15 minut przypada na wzruszenie złoża odwrotnym strumieniem wody (lub powietrza), 20—25 minut na właściwą regenerację, 30—50 minut na płukanie filtru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.