katolicko-liberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) roniecki zaskarżył nadmiar erotyzmu w literaturze pięknej. Spokojnie, rozsądnie odpowiadał mu Jan Dobraczyński, którego oceny literackie niezmiernie się w latach wojny zmieniły: przeszedł był na pozycje katolicko-liberalne i już bez odwoływania się do modlitwy potrafił oceniać literaturę, choć nie potrafił na przykład odnaleźć w sobie dostatecznie spokojnych tonów, by stuszować ową nieprzytomną napaść warszawskiego tygodnika na Tadeusza Borowskiego; Zofia Kossak okazała się świętością, której nie wolno było szarpać. W tejże dyspucie o erotyzmie w literaturze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźniewski, Kazimierz 1977. Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.