katolicko-luterski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fakt jest jaskrawym świadectwem ciemnoty szlacheckiej: wobec najazdu kraju przez nieprzyjaciela ów szlachcic pozostawał obojętny i trzeba było, żeby najeźdźca przedstawił mu się od strony odmienności wyznania, żeby sobie uświadomił, że to wróg. Wojna polsko-szwedzka dopiero jako katolicko-luterska zaczynała go obchodzić i przejmować...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.