katolicko-monarchistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O jaką czytającą „Polskę” Ropelewskiemu chodziło? Przede .wszystkim o tę katolicko-monarchistyczną, którą Słowacki nazwał w poemacie „jezuicką”, skupioną pod papieskimi znakami widniejącymi na stronie tytułowej czasopisma „Młoda Polska”.- To bowiem środowisko reprezentował Ropelewski i stąd szły na poetę najostrzejsze ataki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowski, Stanisław 1980. Juliusz Słowacki, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo