katolicko-scholastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Luter bronił z przekonaniem doktryny o rzeczywistej obecności ciała i krwi Chrystusa w Chlebie i winie konsekrowanych podczas wieczerzy eucharystycznej, w czym ostro różnił się od Kalwina i sprzyjającego Kalwinowi Melanchtona. Obecność tę pojmował jednak inaczej niż oficjalna doktryna katolicko-scholastyczna, nie jako przeistoczenie, ale współistnienie postaci eucharystycznych z fizycznym ciałem Chrystusa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.