kawernowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skały charakteryzujące się porowatością różnego typu (między ziarnową, szczelinową i kawernową). Do skał o mieszanym typie porowatości zaliczamy skały szczelinowe (wapienie, piaskowce, łupki), kawerniste (dolomity i zwietrzałe wapienie) oraz skały oolitow^e. Interpietacja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fajklewicz, Zbigniew (red.) 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.