kawowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) To też Holendrzy, postarawszy się o nabycie kilku pionek w okolicach Mokki, założyli plantacje kawy w swych posiadłościach Indyjskich, w Azji. Nasunęło to Francuzom myśl założenia własnych plantacyj w kolonjach amerykańskich. Wyprawili też zaraz na Martynikę okręt z 3-ma płonkami kawowemi. W drodze zaczęło braknąć wody, i dwie płonki uschły, trzecia zaś ocalała tylko dzięki temu, że kapitan okrętu wyrzekł się zupełnie wody i polewał ją swoją porcją dzienną. Z Martyniki kawa dostała się do Brazylji, gdzie w^śród wmrunków wybornych zaczęła dawTać...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Łaganowski, Stefan (zebr.) 1923. Ziemia w opisach i obrazach. Wypisy geograficzne. Cz. I, wyd. drugie, Warszawa : M. Arct
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.