kazionno-archaiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Opuszczamy dom emira i zachodzimy do akademji, mieszczącej się skromnie w kilku pokojach, pełnych krzeseł, szaf i nieoprawnych przeważnie książek; zielone stoły z koniecznemi kałamarzami i dzwonkami prezydjalnemi świadczą, że tu się odbywają posiedzenia; zaduch nieprzewietrzanego mieszkania i jakiś kazionno-archaiczny styl przypomina sale krakowskiej Akademji przed jej niedawnem odnowieniem. Widać, że wszystko tu dopiero w początkach, jak wogóle nowe formy życia społecznego i kulturalnego w tych stronach. Prezes...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.