kaznodziejsko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Seneka i Epiktet, dwaj główni reprezentanci późnego stoicyzmu cesarstwa — pierwszy, odwołując się do Platona i Arystotelesa, drugi, wprowadzając pierwiastki sokratyczne i cyniczne — najbardziej przyczynili się do ukształtowania oblicza nowej szkoły. Obaj, niechętni filozoficznej spekulacji, kaznodziejsko nastawieni moraliści, byli wyraźnym produktem epoki, która wydała chrześcijaństwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.