kazuista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak, moi Ojcowie, trzeba się spodziewać, iż, jeżeli nie odmienicie ducha, Bóg odbierze z waszyoh rąk tych których oszukujecie od tak dawna, czy to zostawiając ich w nierządzie waszem złem pasterstwem, czy też zatruwając ich swe mi potwarzami. Objawi jednym, iż fałszywe prawidła waszych kazuistów nie zasłonią ioh przed jego gniewem; w duchu innych wyciśnie słuszny lęk aby się nie zgubili idąc za wami i dając, wiarę waszym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pascal, Blaise 1921. Prowincjałki. przeł. Boy, Warszawa : Bibljoteka Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.