kazuistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Orzecznictwo nie potępiało więc działalności gospodarczej związków komunalnych zasadniczo, lecz ustosunkowywało się do niej kazuistycznie, biorąc pod uwagę okoliczności w jakich się ona rozwijała i uważając nadewszystko, by nie naruszała ona zasad wolnej konkurencji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.