kazusowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzenia, wciąż do opisu można coś dodawać. W układzie zdań nie ma sztywnych przepisów. W próbach uogólnień autorzy mogą się powoływać nie tyle na zasady, ile na przykłady, te zaś można zazwyczaj mnożyć do woli. Ten właśnie kazusowy sposób traktowania tematu powoduje, że charakter wielu prac humanistycznych uchodzi za mało ścisły w porównaniu z charakterem prac z nauk ścisłych, np. matematycznych lub fizycznych. Krótko: rodzaj metody badań daje matematykowi, fizykowi, chemikowi, genetykowi sposobność, a nawet zmusza go do precyzji i oszczędności myślowej. Przeciwnie, inny rodzaj metody badań daje humaniście pewną swobodę słowa...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1974. Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.