kibic

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tymczasem zaś spędził noc niespokojną, pełną ręczących zwidzeń na jawie i we śnie, obfitą w przyre przypomnienia i niecierpliwe domysły, dławiącą ¡iężarem tragicznych przeczuć i przewidywań. Gra losem, która rozpoczęła się z chwilą pierwszej rozrowy z Zatajem, toczyła się, jak dotąd, bez jego ;spółudziału. Uważał się za kibica, wstrzymującego ię od gry, dopóki nie pozna dokładnie partnerów 10 Serce Lorióv 146 —...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1930. Serce Lodów. Powieść, wyd. trzecie, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.