kichotyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kichot z krwi i ciała“. Bolivar — mówiąc na łożu śmierci o swojem tragicznem przeznaczeniu, wyrzekł te pamiętne słowa: Jezus Chrystus, Don Kichot I ja byliśmy trzema wielkimi pasterzami. Pasterzami, mówię, aby nie powiedzieć odkupicielami.11) Kichotyzm Hiszpanji w roroku 1898 był zupełnie innej natury: walczył o ujarzmienie dalekiej wyspy, która na swą wolność zasługiwała. Walczył, aby ją zakuć w kajdany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blanco-Fombona, Rufino 1935. Zdobywcy Nowego Świata, przeł. E. Boyé, Warszawa : Bibljoteka Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.