kiczowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szkoda także, iż nie udało się Dunarowskiemu powędrować ze swo:mi bohaterami na ich nowe gospodarstwa i że rozstawał się z nimi w dniu wyjazdu. Ostatnie opowiadanie tomu („Życie się zaczyna") dowodzi, iż znalazłby tam nowe złoże problemów i nowe tematy. Przydałoby mu s'ę to jeszcze i dlatego, że nie musiałby zapychać części tomu takimi słabiznąmi jak kiczowaty, pachnący sztampą „utwór" pt. „Co z ciebie będzie dz ewczyno?". N:e musiałby także odgrzewać własnych niedosmażonych kotletów. Już rok temu zwracaliśmy uwagę, że podpisywanie nazw sklem Dunarowskiego tak tandetnej sztuczki, jaką były „Dni oczekiwania", jest dla czytelń ków dużą i przykrą niespodzianką. Tym większą i tym bar...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1957. Z dnia na dzień, Londyn : Orbis Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.