kijowsko-połtawski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pokazują one i charakter inicjatywy powołującej do bytu język literacki, i gwarową jego podstawę. Przypomnijmy rolę Piotra Wielkiego, a zwłaszcza teoretycznych i praktycznych wysiłków Łomonosowa, później działalności Karamzina i Puszkina w kształtowaniu się nowoczesnego języka rosyjskiego na podstawie gwary moskiewskiej; rolę Kotlarewskiego, Szewczenki i Kulisza w powstawaniu języka ukraińskiego na podstawie mowy ludowej kijowsko-połtawskiej; rolę Kaszicia, Mikalii, Katanczicia, Gaja, Wuka Karadżicia, Daniczicia w zjednoczeniu językowo-literackim Serbów i Chor...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1961. W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.