kilkolicowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lam, parę razy głowę miałam pełną myśli i wahałam się, namyślałam, nie miałam u kogo rady zasięgnąć... minęło... teraz za późno. Tyle już napisano i spadł list Sienkiewicza, lapidarny, silny2. Mogłabym i pragnęłabym napisać o sprawie polskiej specjalnie na Litwie, bo ta strona przedmiotu nie dotknięta albo prawie nie dotknięta, ale powstrzymuje mię nieśmiałość, nie wobec ludzi, ale wobec idei, o szczegółach powikłanych, niebezpiecznych, dwu albo kilkolicowych. Zanadto osamotnioną tu jestem; nie mogę myśli swoich wypróbować w spotkaniach z myślami innych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1958. Listy zebrane. T. 4, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.