kilkunasto-elementowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Klasyfikacja struktur prozodycznych języka polskiego opisana została w niniejszym opracowaniu kilku- lub kilkunasto-elementowym wektorem cech (zależnie od liczby i rodzaju klasyfikowanych jednostek). Cechy te wybrano na podstawie eksperymentów odsłuchowych. Przyjęto tezę, że cechy akustyczne wyodrębnionych percepcyjnie wzorców pozwalają na automatyczną analizę struktury frazy intonacyjnej: klasyfikację/rozpoznawanie akcentu rdzennego oraz preiktycznego według określonego wcześniej sekwencyjnego modelu frazy intonacyjnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Demenko, Grażyna 1999. Analiza cech supra­segmen­tal­nych języka polskiego na potrzeby techno­logii mowy, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.