kilkunastoelementowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4. Wprawdzie ogólna charakterystyka semantyczna leksemów partykułowych — o ile w ogóle będzie możliwa — stanowi końcowy etap badań nad poszczególnymi leksemami należącymi do tej klasy, istnieje jednak możliwość wyróżnienia a priori w sposób prowizoryczny paru własności semantycznych przysługujących kilku- lub kilkunastoelementowym podklasom partykuł. Można na przykład powiedzieć, że pewne partykuły wyrażają przypuszczenie nadawcy, że wygłaszany przezeń sąd jest zgodny z faktycznym stanem rzeczy (np. chyba, może, pewnie, pewno, zapewne) 6,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.