kilkuobrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Twórca miniatur bowiem po pierwsze dodał wyobrażenia o treści wykraczającej całkowicie poza źródło (f. 12 pow.)39 bądź nawiązującej jeszcze do Genealogii świętej Jadwigi (f. 10v pow.), po drugie zaś przedstawia zamieszczono w takim porządku, że niemożliwe było proste wydzielenie kilkuobrazowych serii odpowiadających zawartości następujących po sobie kapitulów. Na przykład do pierwszego można było odnieść aż osiem miniatur: f. 17v, 11, llv, pow., 18, 18v...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPol - Studia Polonistyczne UAM (Po­znań)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.