kilkurazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przewodnikiem oporu przeciwniemieckiego. Ze względu na duże niebezpieczeństwo, zagrażające mu ze strony hiderowców, akcję swoją prowadził bardzo ostrożnie, co było zresztą zrozumiałe, jeśli się weźmie pod uwagę warunki, w jakich się żyło w tej dzielnicy. Mimo, że zostałem przedstawiony przez osobę dobrze znaną prałatowi, obawiał się on jakiegoś podstępu i dopiero po kilkurazowych rozmowach zdecydował się wysłać Piszczą i Kiryłę do Warszawy, celem dokładniejszego „zbadania” możliwości porozumienia się z ZWZ. W Poznaniu przebywał również w tym czasie b. wojewoda poznański Adolf Bniński, późniejszy krótkotrwały Delegat Rządu na ten okręg, ale z nim nie zetknąłem się, gdyż moi rozmówcy uważali, że decyduje w tych sprawach prałat Prądzyński...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.