kilkuszpaltowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z prasą amerykańską stosunki układają się poprawnie, przy czym jednak oczywiście nie można liczyć na przyjaźń koncernu Hearsta, raczej zaś odwrotnie. Co do prasy wychodźczej to pewien kłopot w związku z przyjazdem misji ministra Hallera sprawiają „Wiadomości Codzienne” (Kurdziel) i „Nowy Świat”. To ostatnie pismo posunęło się dzisiaj do kilkuszpaltowego odgrzewania już dawno obgryzionych kotletów, domagając się ode mnie ustąpienia z zajmowanego stanowiska, czego oczywiście nie mam zamiaru czynić, chociaż w dalszej lub bliższej przyszłości przewiduję raczej mój udział w sprawach polskich jako żołnierz drugiej klasy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jędruszczak, Tadeusz, Leinwand, Artur (oprac.) 1974. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 4, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.