kilkuwioskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W werbowaniu tą drogą nowych poddanych przodowała własność ziemska szlachecka i to ten jej typ, który dla Wielkopolski zachodniej w XVII w. stawał się coraz to bardziej reprezentatywny, tzn. szlachta stosunkowo zamożna, kilkuwioskowa, piastująca urzędy powiatowe lub mniejsze krzesła senatorskie, ale której było daleko do magnaterii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.