kilkuznakowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) działów. W szczególności interesująca nas tu najbardziej część kanoniczna to kilkaset luźno zestawionych „haseł”, przy czym rozdziały 40—41 zawierają ciągi tzw. kanonów (king), tj. krótkich, nieraz tylko kilkuwyrazowych (kilkuznakowych) formułek o charakterze definicji lub twierdzeń, zaś rozdziały 42 —43 wypełnione są równie luźnymi ciągami nieco dłuższych, czasem kilkuzdaniowych tzw. wyjaśnień (szuo) do owych kanonów. W sumie, każda kompletna pozycja kanoniczna (a jest ich łącznie około 180) składa się z właściwego kanonu i z odpowiadającego mu wyjaśnienia, przy czym te dwie należące do siebie części znajdują się w różnych rozdziałach17...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.