kinakema

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) morfologiczna wyrazów. W polskim myśleniu językowym morfologizują się w ten sposób głównie: . 1) różnica grafem niepodzielnych, asocjowanych z różnicą kinakem pracy akustycznie skutecznej wiązadeł głosowych krtani w składzie fonem morfologicznych ([¿>||p], [d || <], [£|| 2) różnica grafem o a u, asocjowanych wprawdzie z tym samym kompleksem wyobrażeń fonetycznych, ale przy różnicy altemacyjnej odpowiednich fonem: [u || «], ale [u || o]...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Baudouin de Courtenay, Jan N. 1984. O języku polskim. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.