kinestetyczno-dotykowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) To powiedziawszy, cztery zmienne wchodzące w grę w poprzednich rozważaniach (w punkcie C) można interpretować, jak następuje: 1) Spostrzegany ruch A przed zderzeniem wynika równocześnie z ruchu przedmiotu i z przeniesienia wzrokowego (lub siatkówkowego) podmiotu. Jednakże oprócz tych czynników wzrokowych wchodzi tu już nieodzownie w grę czynnik kinestetyczno-dotykowy, ponieważ A jest spostrzegane jako przedmiot, a choć podmiot mówi o tym w niewielkim stopniu, to wystarczy jednak przeczytać odpowiedzi osób badanych przytoczone przez Michotte’a, aby stwierdzić, że owa właściwość istnieje bezustannie w domyśle. Podmiot nie precyzuje także subiektywnego (siatkówkowego) kształtu przedmiotu A i innych spostrzeganych przedmiotów, ponieważ te dane są same przez się oczywiste...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.