kinetofon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się dzieło pt. Theatrum Cometicum, gdzie dowodzono, że po każdym ukazaniu się komety następuje tyleż szczęśliwych zdarzeń, co klęsk, i że wobec tego nie ma podstaw do obawiania się komet) i wreszcie kinematograf, kinetofon, widowiska marionetkowe, chińskich cieni itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stern, Anatol 1969. Legendy naszych dni, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.