kinofotografika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zbyt długo film był podporą i rozsadnikiem drobnomieszczańskiego światopoglądu, by od raz\i uwierzyć w jego regeneracją. Do tej pory zresztą możliwości techniczne kina wyprzedzają znacznie jego tematowe ambicje. Przykład: barwa na ekranie nie zyskała wcale estetycznego rozwiązania, najfałszywiej ograniczając się do reprodukcyj natury (wyróżniona na Biennale 1935 „Becky Sharp“); nieporównanie bogatsza w możliwości do kinofotografik i dziedzina filmu rysunkowego i plamowego wyżywa się w miłych ale bezsensowych groteskach zwierzęcych. Mimo widocznej poprawy na horyzoncie zagadnień obchodzących kinematografię ogólny poziom tematyki filmów nie usposabia jeszcze zupełnie optymistycznie. Ma chyba rację Miguel Unamuno obawia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.