klasa-pracownia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze stanowiska jednoznaczności formy właściwsze wydają mi się konstrukcje typu klubo-kawiarnia, klaso-pracownia niż konstrukcje typu klub-kawiarnia, klasa-pracownia. Konstrukcje drugiego typu mogą być interpretowane w niektórych kontekstach nie jako zestawienia określonego typu, lecz jako szeregi wyrazów {klub i kawiarnia, klasa i pracownia)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.