klasopracownia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uczniowie klas I, II i III uczą się w klasopracowniach, które są wyposażone w aparaty radiowe, akwaria, kąciki hodowli, pomoce naukowe oraz materiały do prac ręcznych. Począwszy od klasy IV dzieci uczą się w pracowniach, np. matematycznej, historycznej, biologicznej i in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.