klasowo-internacjonalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jedynie PPS zaboru rosyjskiego trw7ała najdłużej, bo aż do pierwszego roku rewolucji 1905 r., przy tym sformułowaniu. Ponieważ prawicowe kierownictwo PPS zaboru rosyjskiego w praktyce politycznej szermując tym hasłem próbowało narzucić partii tendencje polityczne niezgodne z postawą klasowo-internacjonalistyczną, ujawnił się i rozszerzał swe wypływy w partii nurt opozycyjny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czubiński, Antoni (red.) 1974. Polski ruch robotniczy. Zarys historii, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo