klasowo-proletariacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Te imperialistyczne, zaborcze wojny są jednocześnie dla burżuazji polskiej jednym ze środków walki z rewolucyjnym proletariatem Polski. Przez rozpętywanie namiętności nacjonalistycznych, przez rozbudzanie w masach najdzikszych krwiożerczych instynktów polskie klasy posiadające dążą do odwrócenia ludu pracującego od jego bezpośrednich zadań i celów klasowo-proletariackich, usiłują zaprząc robotników do rydwanu imperialistycznej polityki swego burżuazyjnego rządu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuczyński, Stefan K. (red.) 1982. Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 17-20 września 1979 roku. Cz. III, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.