klasowopolityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przynoszący m. in. podstawowe charakterystyki informacji słowno-obrazowej Celem artykułu Ivana Tomaśova: „Manipulacia verejnosti burżoaznymi prostriedkami masovej informacie a propagandy” jest okazanie, choćby częściowe, aktualnych badań prasoznawczych, poddających analizie marksistowsko-leninowskiej krytyczną postawę klasowopolityczną, główne kierunki, argumenty, formy, metody i techniki tej manipulacji, wyznaczenie granic możliwości jej oddziaływania i sposobów walki z nią. Autor omawia dotychczasowe pu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.