klastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skał osadowych i metamorficznych. osadowe, powstałe przez osadzenie się na poSKALENOEDR, kryst. jedna z -»-postaci prostych wierzchni skorupy ziemskiej, najczęściej w środowiukładu trygonalnego. sku wodnym, a zwłaszcza morskim: a) okruchów SKALE PSYCHOLOGICZNE, zestawy testów, które mineralnych lub skalnych — s. klastyczne (np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.