klasycyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lewin jako tłumacz ma skłonność do klasycyzowania, do konstruowania fraz pełnych, potoczystych, do unikania wszelkich dysonansów. Przy tego rodzaju nastawieniu znacznie lepiej udają mu się przekłady z poetów bardziej zrównoważonych, wyzbytych niepokojów, nastawionych raczej na treść niż na wyraz. Dlatego też wydają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.