klasyczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Już powierzchowny przegląd badań feministycznych, podejmowanych w ostatnich latach, a dotyczących roli kobiety w ruchu awangardy, wskazuje, że mamy tu do czynienia z problemem uznanym i w historii literatury doniosłym. Autorki takie jak Virginia Woolf, Gertruda Stein i inne zarysowały we własnej twórczości nowe projekty kobiety bądź kobiecego pisarstwa, co automatycznie kwalifikuje je jako prekursorki i klasyczki późniejszych badań feministycznych. Awangarda jest tu przeważnie rozumiana szerzej niż w wersji futurystycznej, obowiązującej w większości literackich tradycji Europy Wschodniej. Punktem wyjścia jest literatura francuska i anglo-amerykańska. W Ameryce i we Francji znajdują się też ośrodki międzynarodowych badań feministycznych4. Szczególnie interesujące w naszym kontekście są liczne prace poświęcone futuryzmowi i futurystycznemu wizerunkowi kobiety. Najwięcej wnoszą w tej mierze badania nad futuryzmem włoskim i rosyjskim5...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.