klechowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wa. Takie właśnie dwie kultury istnieją wśród Ukraińców, podobnie jak i w Niemczech, we Francji, w Anglii, u Żydów itd. A jeśli większość robotników ukraińskich znajduje się pod wpływem kultury wielkoruskiej, to wiemy na pewno, że równolegle z ideami klechowskiej i bur...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.