klepsydrowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W bazaltach oliwinowych, bazanitach, tefrytach itp. panuje zwykle augit bazaltowy, niekiedy z przejściami do augitu tytanowego. Typowo klepsydrowo zbudowany augit tytanowy (ryc. 171) znamionuje przede wszystkim esseksyty i terality, żyłowe monchikity i kamptonity, a pospolity jest również w postaci fenokryształów w tefrytach, bazanitach, limburgitach i nefelinitach. Kryształy jego często obrośnięte są z zewnątrz 250...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.